Ballast Nedam Marine & Civil
is de specialist op het gebied van bouwkuipen en waterbouwkundige werken.