Ballast Nedam Specialistisch Grondverzet

Ervaring

Onze kernactiviteiten geven nog steeds onze oorsprong weer: het realiseren van bouwkuipen. Dankzij jaren van verbetering en vernieuwing doet Ballast Nedam Specialistisch Grondverzet tegenwoordig echter veel meer dan dat. Het bedrijf treedt op als deskundige partner in de voorbereiding, uitvoering en nazorg van een scala aan grondgerelateerde projecten. De combinatie van mankracht, modern materieel en jarenlange ervaring geeft ons een ijzersterke troef in handen op de (inter)nationale markt. Met kwaliteit, risicobeheersing, service en veiligheid als belangrijkste uitgangspunten.
Ballast Nedam Specialistisch Grondverzet is actief op het gebied van:

  • Bouwkuipen;
  • Ontgravingen;
  • Kust- en oeverwerken;
  • Milieutechniek.
Bouwkuipen

Voorafgaand aan de bouw van een pand of de aanleg van infrastructuur moet grond worden ontgraven, als voorbereiding voor funderingen, kelders, tunnels en/of riolering. Moet een bouwput daarnaast ook grondkerend zijn en bovendien grond- en waterdicht worden uitgevoerd, dan is sprake van een 'bouwkuip'. Dit is in het bijzonder het geval wanneer in de nabijheid van wegen, spoortrajecten of bestaande bebouwing wordt gewerkt.

Een bouwkuip is een tijdelijke of permanente constructie om ondergronds te kunnen bouwen. Een constructie, want het afgraven van grond vergt meer dan alleen de inzet van een graafmachine. Factoren als horizontale en verticale druk, grondwaterbemaling, het aanbrengen van waterafsluitende lagen met stempelramen en damwandverankeringen vergen specialistische kennis en kunde. BNSG geldt bij uitstek als een deskundige partner op dit gebied.

Wij verrichten alle werkzaamheden voor ontgraving, ondersteuningsconstructies en grond en waterkeringen. Samen met onze partners leveren we turn key bouwkuipen, klaar voor de aanleg van constructievloeren en bebouwing.

Wij kunnen opdrachtgevers al in de ontwerpfase van gebouwen adviseren over de ondergrondse bouw en alle facetten van ontgraving, waterbeheersing en onderwaterbeton. Engineering, grondwerk, duikwerk, het plaatsen van damwanden, onderheien en het storten van vloeren zijn zo in handen van één partij. Dit is niet alleen kostenbesparend, het komt ook planning en kwaliteit ten goede.

ledere bouwkuip is uniek en vraagt een 'eigen' benadering. BNSG analyseert, specificeert, adviseert en biedt alternatieven. Het bedrijf ontwikkelt eigen methoden en technische oplossingen. Efficiëntie en betrouwbaarheid vormen daarbij belangrijke pijlers. Onze innovaties brengen ons bij de uitvoering op voorsprong ten opzichte van andere, minder gespecialiseerde bouwbedrijven.

Ontgravingen

BNSG is actief op het gebied van ontgravingen voor tunnels, bouwkuipen, kelders, garages en archiefruimten, verkeersgeleiding, kust- en oeverwerken, recreatie- en natuurplassen en uitbreidingsplannen. Wij beschikken over langjarige ervaring met grondwerken van een hoge moeilijkheidsgraad, bijvoorbeeld op de rand van land en water, in veengebieden en in andere grondsoorten met een weinig daadkrachtige bodem. Met behulp van passende logistiek en een gedegen werkvolgorde realiseren wij efficiencyvoordelen en kostenbesparingen.

Kust- en oeverwerken

Van oudsher hebben wij als Nederlanders onze sporen verdiend met het leefbaar maken en houden van land, dat grotendeels onder de zeespiegel ligt. Onze inspanningen zijn erop gericht om kusten, oevers en onderwaterbodems te beschermen tegen afslag en erosie. Ook BNSG is actief in de wereld van kust- en oeverbescherming. Onze expertise ligt immers vooral op het terrein van het omgaan met land in relatie tot water.

Milieutechniek

BNSG heeft door jarenlange ervaring met een team van specialisten een hoog expertiseniveau in de milieutechnische sector opgebouwd. Hierdoor kunnen wij u al in een heel vroeg ontwikkelingsstadium een integrale, kosteneffectieve oplossing aanbieden die perfect aansluit bij uw specifieke milieutechnische probleem: van onderzoek en advies tot coördinatie, uitvoering en nazorg. Daarbij leveren wij geen standaard producten, maar altijd maatwerk dat past bij uw specifieke milieuvraagstuk.