Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ballast Nedam (BN) vindt het belangrijk om haar verantwoordelijkheid te nemen voor de impact die de activiteiten hebben op de gebouwde omgeving en op de samenleving als geheel.

Maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen gaat volgens BN om het creëren van waarde voor de maatschappij en het oogsten van maatschappelijke waardering.
Daarnaast is MVO gezien de huidige mondiale economische situatie een belangrijke aanjager om kosten te besparen.

Om onze activiteiten uit te voeren, hebben we goed, gedegen en geschikt materieel nodig

Hier beschikt Ballast Nedam Specialistisch Grondverzet over. De brandstof, die in onze materieelstukken wordt gebruikt, is grotendeels diesel en de oliebronnen zijn nu eenmaal eindig.
Daarom is het voor BNSG verstandig om op het verbruik en de daarmee samenhangende kosten te letten. Bij de ene of de andere klus is meer of minder diesel nodig, dan op een ander project.
Wanneer BNSG een activiteit uitvoert met bijvoorbeeld veel grondtransporten per as, dan zal het energieverbruik evenredig stijgen.
Kunnen we op hetzelfde project persleidingen toepassen om de grond te transporteren, dan zal dit een energiebesparing (oftewel een behoorlijke daling van het dieselverbruik) opleveren en wordt uiteraard voor de laatste werkmethode gekozen.
Als organisatie maken wij te allen tijde een duurzame en economische afweging om te bepalen welke werkmethode wordt toegepast en welk materieelstuk wordt ingezet.

Om uit te vinden wat ons dieselverbruik is, moet dit energieverbruik gemeten worden

En daar blijft het niet bij. Het verbruik wordt gerapporteerd, gemonitoord, geanalyseerd en er worden conclusies getrokken. Vervolgens worden maatregelen bedacht en ingezet om nog zuiniger om te gaan met de energiebronnen op onze projecten.
Onze technisch coördinator kan op locatie het dieselverbruik uitlezen en de gebruiker attenderen op het dieselverbruik. Waar mogelijk zal hierdoor – uiteraard in onderling overleg – het verbruik dalen.

En een bijkomend voordeel is en blijft dat een lager dieselverbruik gegarandeerd resulteert in minder kosten en een lagere CO2-uitstoot.
Hieronder kun je vinden “tips & tricks” om het energieverbruik te verlagen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen levert Werk en Besparingen op:
Werk Bewust  –  Werk Duurzaam !